top of page

โครงการ ให้คำปรึกษาฟรี

          โดยปกติแล้ว ชินโคโด ได้ให้บริการในการตรวจวินิจฉัยโรงงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วในกรณีลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการที่ปรึกษา
               

          แต่เหตุการณ์ Covid-19 ที่สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม Shincodo จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้บริการที่ปรึกษาฟรีตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม จนถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ผ่านวิธีออนไลน์ ผ่านการคุยโทรศัพท์ และดูหลักฐานผ่านLine Call หรือ รับส่งเอกสารทางอีเมล์ เพื่อบรรเทาปัญหาของแต่ละกิจการให้สามารถกลับมาดำเนินการธุรกิจต่อได้โดยไว้

สำหรับผู้สนใจเข้าเรียน สามารถคลิกสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ

bottom of page