top of page

คอร์สออกแบบธุรกิจ ฟรี!!!

                จากปัญหาCovid-19 ทำให้หลายๆ คนตกงาน หลายๆ คนได้ริเริ่มที่จะทำธุรกิจใหม่ๆ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ทาง Shincodo จึงได้ริเริ่มที่จะเปิดคอร์สสอนออนไลน์ผ่าน Facebook Group เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย สามารถเริ่มต้นคิดทำธุรกิจได้อย่างรอบคอบมากขึ้น

 รายละเอียดคอร์ส

 1. การหาไอเดียธุรกิจ
          - แนวคิด Ikigai
          - เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ
          - การออกแบบกล่องของขวัญ - Value Propositions

 2. การออกแบบธุรกิจ 
          - การใช้หลัก 5W2H
          - Business Model Canvas
          - จุดคุ้มทุน

 

สำหรับผู้สนใจเข้าเรียน สามารถคลิกสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ

bottom of page