top of page

เคียงคู่ทุกความฝัน

        ตั้งแต่ปี 2015 ที่ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับทางที่ปรึกษาจากญี่ปุ่น ทำให้ผมค้นพบว่าความรู้ความสามารถที่ผมมีนั้นสามารถช่วยเหลือองค์กรได้อย่างมากมาย ผมกับที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น ได้ช่วยให้คำปรึกษาในการปรับปรุงโรงงานต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นหลายองค์กรมีอัตรากำไรมากขึ้น หลายองค์กรพลิกจากติดลบเป็นกำไร แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการเติบโตของพนักงานที่ได้รับจากกิจกรรมที่ปรึกษา

     ในวันนี้ ผมอยากจะใช้ความรู้ความสามารถของผม ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในไทย ในราคาที่คนไทยจับต้องได้ จึงได้เปิดบริษัท Shincodo เพื่อดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาโรงงานต่างๆ ในการใช้กิจกรรมกึ่งกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึก และพฤติกรรมของพนักงาน  อันจะส่งผลต่อการเติบโตในระยะยาวขององค์กร
ทำให้ผมค้นพบว่าความรู้ความสามารถที่ผมมีนั้นสามารถช่วยเหลือองค์กรได้อย่างมากมาย ผมกับที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น ได้ช่วยให้คำปรึกษาในการปรับปรุงโรงงานต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นหลายองค์กรมีอัตรากำไรมากขึ้น หลายองค์กรพลิกจากติดลบเป็นกำไร แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการเติบโตของพนักงานที่ได้รับจากกิจกรรมที่ปรึกษา

bottom of page